KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI (Główny Instytut Górnictwa) – przewodniczący
Prof. IG PAN dr hab. inż. Wojciech DĘBSKI (Instytut Geofizyki PAN)
Dr hab. inż. Jerzy DEC (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Mgr Tomasz HERBICH (Instytut Archeologi i Etnologii PAN)
Prof. dr hab. inż. Adam IDZIAK (Uniwersytet Śląski)
Prof. EMAG dr inż. Zbigniew ISAKOW (ITT EMAG)
Prof. dr hab. inż. Jadwiga JARZYNA (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Dr. inż. Andrzej KOTYRBA (Główny Instytut Górnictwa)
Prof. dr hab. inż. Stanisław LASOCKI (Instytut Geofizyki PAN)
Prof. dr hab. inż. Andrzej LEŚNIAK (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Prof. dr hab. inż. Jan MATYSIAK (Uniwersytet Warszawski)
Prof. GIG dr hab. inż. Grzegorz MUTKE (Główny Instytut Górnictwa)
Prof. dr hab. inż. Kaja PIETSCH (Komitet Geofizyki PAN)
Prof. IGSMiE PAN dr hab. inż. Zenon PILECKI (Instytut GSMiE PAN)
Prof. dr hab. inż. Wacław ZUBEREK (Uniwersytet Śląski)

  KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. inż. Henryk MARCAK – przewodniczący
Mgr inż. Rafał CZARNY – sekretarz konferencji
Mgr inż. Paulina HARBA
Inż. Maciej BARNAŚ