Zgłoszenia do udziału w Warsztatach Górniczych należy przesłać na Karcie Uczestnictwa

Informacje dotyczące wystaw prezentacji lub stoisk firmowych można znaleźć w pliku: Koszty Prezentacji